kisvasut.hu - Kemencei Erdei Múzeumvasút - Látnivalók, programok

A környező települések bemutatásaKemence környékén számos falu található, ahová érdemes elkalandozni egy várromért, egy kellemes termálfürdõért avagy egy vízimalomért, ha idõnk engedi és szeretnénk jobban megismerni e gyönyörû táj természeti adottságai mellett az emberi kéz alkotta emlékeket is.

Kilátás a nógrádi várból a Börzsöny felé

Kilátás a nógrádi várból a Börzsöny felé

Bernecebaráti
Kemence északi szomszédközsége, egyben Pest megye legészakibb települése. 1928-ban jött létre Bernece és Baráti községek egyesítésével. A falu látnivalói közül meg kell említeni a Templom-hegyet. A ma is álló XVI. századi eredetû, részben román stílusú mûemlék templom ugyanis egy ókori földvár helyére épült, melynek sáncai ma is kivehetõk. A Széchenyi utcában található a tájház. A község temetõjében található az Ipoly vidék híres betyárjának, Sisa Pistának a sírja. Emlékét számos legenda, újságcikk, csendõrségi irat örökíti meg. A faluból induló Deszkás völgyben haladt a Bernecebaráti Erdei Vasút, mely 1970-ben szûnt meg.

A település honlapja: www.bernecebarati.hu

Diósjenõ
A Börzsöny túloldalán található község elsõsorban strandjáról nevezetes. A falu határában horgásztó található, melynek közelében 173-ban Marcus Aurelius római császár vívott csatát a barbár törzsekkel. Az eseményt a tó melletti emlékmû örökíti meg. A község fölött található a Sváb Sándor által építtetett szecessziós stílusú egykori uradalmi kastély, mely ma rehabilitációs gondozó intézetként mûködik. Fontos turisztikai központ, vasúti csomópont. A községtõl nyugatra található Mázsaháztól indult a Diósjenõi Erdei Vasút, mely 1976-ban szûnt meg.

A település honlapja: www.diosjeno.hu

Drégelypalánk
A község felett található Drégely vára, mely Szondi György és 150 fõs csapata hõsi küzdelmeirõl (1552. július 6-10.) vált híressé. (A vár Nagyorosziból is megközelíthetõ.) A község területén Drégelyvár eleste után erõdtemplom mûködött; ebbõl ered a Palánk településnév.

A település honlapja: www.dregelypalank.hu

Gyûgy (Dudince)
Ipolyságtól (Sahy) 14 km-re északra található kisváros melegvizes strandjáról nevezetes.

A strand honlapja: www.kupeledudince.sk

Hont
Az egykori Hont vármegye névadó települése, helyén az ókorban vár állott. Meglepõ módon egykoron a megye székhelye. A község nyugati szélén található a Honti-szakadék, mely az õs-Ipoly munkájaként létrejött 20-25 méter mély szurdokvölgy. Az Ipoly a község mellett szabályozatlan, kanyargós medrû. A környezõ, számos botanikai ritkasággal rendelkezõ rétek a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezik.

A település honlapja: www.hont.hu

Ipolydamásd
A Duna-balparti kerékpárút végpontja, az Ipoly-völgyi kerékpárforgalmi tengely kiindulópontja. A község fölött áll Damásd vára, amely a török idõkben pusztult el. A község mellett 1945-ig állandó kõhíd állott. A bõs-nagymarosi építkezésekkel kapcsolatban az 1980-as évek közepén ideiglenes hidat építettek újra a folyón, amely idõszakos határátkelõhelyként funkcionált. Az Ipoly áradása 2000-ben súlyosan megrongálta, ezért elbontották. Újjáépítésére remélhetõleg hamarosan sor fog kerülni. A tervek szerint itt fog a Duna balparti kerékpárút átvezetni Szlovákiába.

A település honlapja: www.ipolydamasd.hu

Ipolyság (Sahy)
Az alsó Ipoly-völgy egykori központja, Hont vármegye egykori székhelye a ma Szlovákiához tartozó kisváros. Nevezetessége az egykori megyeháza (amelyet felgyújtott Sisa Pista, a környék hajdanvolt hírhedt betyárja), valamint az apátsági templom. A település lakosságának többsége magyar nemzetiségû, ezért nem jellemzõek a nyelvi problémák. 

A település honlapja: http://hu.sahy.sk

Ipolyszakállos (Ipel`ský Sokolec)
A Tésával szemközt található település szép pincesoráról nevezetes.

Márianosztra
Neve a latin -Maria nostra- (Mi Máriánk) kifejezésbõl ered. A község nevezetessége a XV. századi gótikus szentéllyel rendelkezõ, barokk katolikus templom, és az 1352-ben Nagy Lajos király által alapított pálos kolostor, amit 1786-ban II. József feloszlatott. Az épület 1854 óta fegyházként szolgál. A település a 2007/2008-ban újjáépített Börzsönyi Kisvasút végállomása.

A település honlapja: www.marianosztra.hu

Nagybörzsöny (Deutschpilsen)
Az Árpád-kori település az 1500-as években szabad királyi város is volt. Hírnevét egykori aranybányászatáról kapta, melyet elsõsorban a XIII. században betelepített szászok mûveltek. A falu határában áll a XIII. század elején épített román stílusú Szent István templom, hazánk egyik kiemelkedõ építészeti emléke.
A faluközpont felé haladva a következõ látnivaló a gótikus stílusú bányásztemplom. Mellette a tájház, mely egy egykori szász bányász lakása.
A központban található a klasszicista evangélikus templom, valamint a mûködõképes vízimalom, melybõl hazánkban csak három található (Nagybörzsöny, Örvényes, Túristvándi). A község végén található a Nagybörzsönyi Erdei Vasút végállomása, melynek vonala jelenleg Nagyirtásra (Szent Orbán fogadó) vezet, de reményeink szerint hamarosan Szobig járható lesz.

A település honlapja: www.nagyborzsony.hu

Nagyoroszi
A község Drégely váráról és római katolikus templomáról nevezetes. A községbõl erdei vasút indult a Deszkás-völgy felé, mely 1945 és 1950 között szûnt meg. A falu fölött a hegyekben található a Welkheim vadászkastély, mely ma az Ipoly Erdõ Rt. kezelésében levõ szálloda.

A település honlapja: www.nagyoroszi.hu

Nógrád (Novohrad)
A település már a honfoglalás elõtt is lakott volt, Anonymus is említést tett róla. Nógrád megye névadó települése. Vára X. századi eredetû. A tatárjárás óta kõvár. A török hódítások alatt többször is gazdát cserélt, végül 1685-ben lõporraktárát egy villámcsapás felrobbantotta. A megszálló török csapatok ezután lerombolva sorsára hagyták. A vár alatt tájház található. 

A település honlapja: http://nograd-var.hu/index.htm

Perõcsény
Kemence déli szomszédtelepülése. A kis község egyedülálló pincesora jelent látnivalót. A község központjában strand található. A településtõl délkeletre található Salgóvár romja (ami nem azonos a Salgótarján mellett lévõ várral). A Nyugat-börzsönyi túrák egyik kiindulópontja.

A település honlapja: http://perocseny.hu

Szalka (Salka)
A település Letkéssel szemben található az Ipoly folyó túloldalán. Hont vármegye egyik legrégibb települése, mely 1754-ben mezõvárosi jogot is kapott Mária Teréziától (amit 1888-ban vesztett el). Temploma, kálváriája, és útmenti szobrai jelentenek látnivalót az idelátogatók számára. Kocsmáiban még mindig nagyon olcsó a sör.

Szob
A település a térségben fontos központi szerepet tölt be, 2001-ben várossá is avatták. Itt található a Börzsöny Múzeum, amely megismerteti a látogatót a hegység élõvilágával, kulturális értékeivel. A Duna-parton található Lunczenbacher kastély ma gimnázium. A település fontos közlekedési csomópont, vasúti határátkelõhely, a 2008-ban újraindult Szobi Gazdasági Vasút (Börzsönyi Kisvasút) kiinduló pontja. A Dunán réven lehet átkelni. Híres gazdasági üzeme a szörpgyár. A község környékén rengeteg barackültetvény található; éréskor egyes ültetvényeken "Szedd magad!" akció keretében lehet olcsón gyümölcsöt vásárolni. ó a Nagybörzsönyi Erdei Vasút végállomása, melynek vonala jelenleg Nagyirtásra (Szent Orbán fogadó) vezet, de reményeink szerint hamarosan Szobig járható lesz.

A település honlapja: www.nagyborzsony.hu

Nagyoroszi
A község Drégely váráról és római katolikus templomáról nevezetes. A községbõl erdei vasút indult a Deszkás-völgy felé, mely 1945 és 1950 között szûnt meg. A falu fölött a hegyekben található a Welkheim vadászkastély, mely ma az Ipoly Erdõ Rt. kezelésében levõ szálloda.

A település honlapja: www.nagyoroszi.hu

Nógrád (Novohrad)
A település már a honfoglalás elõtt is lakott volt, Anonymus is említést tett róla. Nógrád megye névadó települése. Vára X. századi eredetû. A tatárjárás óta kõvár. A török hódítások alatt többször is gazdát cserélt, végül 1685-ben lõporraktárát egy villámcsapás felrobbantotta. A megszálló török csapatok ezután lerombolva sorsára hagyták. A vár alatt tájház található. 

A település honlapja: http://nograd-var.hu/index.htm

Perõcsény
Kemence déli szomszédtelepülése. A kis község egyedülálló pincesora jelent látnivalót. A község központjában strand található. A településtõl délkeletre található Salgóvár romja (ami nem azonos a Salgótarján mellett lévõ várral). A Nyugat-börzsönyi túrák egyik kiindulópontja.

A település honlapja: http://perocseny.hu

Szalka (Salka)
A település Letkéssel szemben található az Ipoly folyó túloldalán. Hont vármegye egyik legrégibb települése, mely 1754-ben mezõvárosi jogot is kapott Mária Teréziától (amit 1888-ban vesztett el). Temploma, kálváriája, és útmenti szobrai jelentenek látnivalót az idelátogatók számára. Kocsmáiban még mindig nagyon olcsó a sör.

Szob
A település a térségben fontos központi szerepet tölt be, 2001-ben várossá is avatták. Itt található a Börzsöny Múzeum, amely megismerteti a látogatót a hegység élõvilágával, kulturális értékeivel. A Duna-parton található Lunczenbacher kastély ma gimnázium. A település fontos közlekedési csomópont, vasúti határátkelõhely, a 2008-ban újraindult Szobi Gazdasági Vasút (Börzsönyi Kisvasút) kiinduló pontja. A Dunán réven lehet átkelni. Híres gazdasági üzeme a szörpgyár. A község környékén rengeteg barackültetvény található; éréskor egyes ültetvényeken

A település honlapja: www.szob.hu

Tésa
Alig több, mint 100 lakosú kisközség Vámosmikola és Bernecebaráti között az Ipoly völgyében. Látnivalói közül említést érdemel a volt Jankovich kastély. Számos szépen felújított parasztházzal rendelkezik. Aki nyugalomra vágyik, annak érdemes ide ellátogatnia.

A település honlapja: www.tésa.hu

Vámosmikola
Az alsó Ipoly-völgy központja. A volt Esterházy-Huszár kastély a templom mellett található, ma általános iskola. A községben helytörténeti gyûjtemény található. A község mellett 1945-ig híd állott az Ipolyon, melynek újjáépítését a kistérség szorgalmazza.

A település honlapja: www.vamosmikola.hu

Legutóbbi módosítás: 2008.07.04. 22:42

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline