kisvasut.hu
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Beregszász (UA) ~ Budapest, Gyermekvasút ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Debrecen, vidámpark ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Kommandó (RO) ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Főoldal
Menetrendek
Vasúttörténet
Rendezvények
Kisvasúti napok
KBK
Szakmai oldal
Képtár
Térképtár
Irattár
Linktár
Cikkarchívum
Újdonságok
GyIK
Partnereink
English Deutsch Român Nyomtathat vltozat

Kölcsönös együttműködés előmozdítása a kisvasutak támogatására a V4-es országokban - KASSA 2014.07.22.

2014.08.04 (Szűcs Zoltán József)A találkozó a V4 országok hagyományos együttműködésének a kisvasutak területére kiterjesztését szolgálta.
 

HUBERT Ca/u 611 személykocsi peronon verkli

HUBERT Ca/u 611 személykocsi peronon verkli
Fotó: Szűcs Zoltán József (2014.07.22.)

A híres Királytalálkozó, ki ne tudná, mintha csak tegnap lett volna (jövõre 680 éve, pontosan 1335-ben történt), amikor Károly Róbert magyar király meghívta (ma úgy mondanánk Euro-Regionális) tanácskozásra Visegrádra Luxemburgi János cseh és III. (Nagy) Kázmér lengyel királyt.
Az összejövetel célja részben politikai volt, a cseh-lengyel feszültség: Szilézia hovatartozása és a csehek lengyel trónra való igénye (megoldás: Kázmér lemondott Sziléziáról János javára, aki a lengyel trónigényrõl mondott le) rendezése volt. Hasonlóan fontos volt a kereskedelmi egyezség, Bécs monopóliumának kiküszöbölésére (megoldás: új útvonalak és piactartó városok kijelölése, Bécs kikerülésével). Mindezt a három nagy, és a több kicsi (Német Lovagrend, Károly morva õrgróf, I. Rudolf szász és III. Boleszló sziléziai herceg is meghívást kaptak) megoldotta akkor, olyan jól, hogy a késõbbi korok politikusai is tanulhatnak belõle.

A Visegrádi találkozót 1991-ben újították fel, (bár elõzménye volt 1990-ben a Pozsonyi egyezmény), és a hármak, (majd 1993-tól, Csehország és Szlovákia szétválásával: négyek), az elmúlt két és fél évtizedben számos közös projektet hoztak tetõ alá. Pl. CEFTA (Közép-európai Szabad-kereskedelmi Társulás) vagy az IVF (Nemzetközi Visegrád Alapítvány). Érdekesség, hogy ennek a titkársága Pozsonyban van, de maguk a V4 találkozók sem kötõdnek Visegrádhoz, változó helyszíneken tartatnak.

Országonként, változó idõben és intenzitással, a regionális együttmûködés elõsegítésére különféle pályázati lehetõségek nyílnak meg. Szlovákiában éppen ilyen idõ van, és ezt a kassai csapat, igen jó érzékkel, igyekezne kihasználni.

Meghívtak tehát a V4 területrõl kisvasutakat tapasztalatcserére, és lehetséges közös projektek megbeszélésre.

A kassai meghívásra hárman indultak útnak a Kisvasutak Baráti Köre és a Kemencei Múzeumvasút részérõl: Bodrogközi Gábor, Demeter Ferencné Jutka és Szûcs Zoltán.

A meghívásra Csehországból: Osoblaha (a múzeumvasúti csapat),  Lengyelországból: Trasa Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej képviselõi érkeztek. Mindkét vasút a történelmi Szilézia területén található. Szlovákiából: ÈH® (Feketebalog), KDH® (Kassa), és a KOMÉTA (a tátrai "posta-motorkocsi") egyik felújítója (õ verklizik a peronon, a találkozó képtárában) érkezett. Magyarországról: a GyV és mi  képviseltük a kisvasutakat. Mondhatnánk a két véglet: a „kis nagyvasút – államvasúti háttérrel” és a „kisvasutak között is kicsi kisvasút – civil üzemeltetõ háttérrel”.

 

A találkozó az együttmûködési tervek (közös reklámanyag több nyelven, közös „utazd be a V4 kisvasutakat” kedvezmény rendszer) mellett egymás alapos megismerésérõl is szólt.

Valamennyi résztvevõ tartott bemutatkozó elõadást.

Röviden a közös jellemzõk: hozzánk hasonlóan civil szervezetek. Annyiban vannak elõbbre, hogy 3-5 fõ álladó alkalmazottat elbír a költségvetés, de persze nem ennyien dolgoznak, õk csak jéghegy csúcsa, rengeteg az önkéntes segítõ.

Rendszeres támogatást jellemzõen nem kapnak, de alkalmi kivétel van. Pályázatokból finanszírozzák a felújításokat, és a bevételbõl a napi költségeket.

Fontos témakör volt országonként a civil szervezetek és az önkéntes munka szabályozása, Csehországban például 18 év alatti nem is végezhet önkéntes munkát (jó persze, hogy vannak ifjú önkéntesek, de papír nem lehet róla).

Az országok vasúti szabályozása is eltérõ, bár éppen mindenütt „új” vasúti törvény készül, az eltérések a jövõben is lesznek. Bár az eltérõ helyi szabályozások és adottságok miatt minden kisvasúti üzemnek magának kell a legjobb utat megtalálnia, a tapasztalatcsere és a közös projektek, kihasználva a mindenkori lehetõségeket (mint a V4), valamennyiünk számára nagyon fontosak.

Osoblaha

Államvasúti vonal (760 mm), itt együtt él a cseh államvasút és a civil szervezet. A vonalon mûködik közszolgáltatás (amolyan Kecskemét végnapjai hangulat: 1 mozdony + 1 kocsi néhány utassal – de nincs tervben a bezárás), az egyesület saját a nosztalgia jármûparkjával (két gõzmozdony, több teher és személykocsi) mûködik.

Az államvasútnak a pálya és más infrastruktúra elemek használatért fizetnek, a jármûveiket maguk tartják fönt. A vonal mentén lévõ romosodó épületetekkel  vannak terveik (turistaház, kulcsosház, erdei iskola lehetne némelyik elhagyott állomás épület), de nem jutnak hozzá, azok az államvasút egy másik részéhez tartoznak, akik érdektelenek a témában.

Évente több sikeres históriai rendezvényt bonyolítanak, van Resiþa gõzösük is.

http://www.osoblazsko.com/

Bieszczadzkiej

Egy régi erdei vasút (750 mm), amit a 70-es években leállítottak, de nem bontották fel. Az eredetileg ott volt négy Kp-4-es gõzmozdonyt régen szétvágták, de egyet alkatrészeibõl összehoztak már. Továbbá más kisvasutakról is szereztek be jármûveket. Az épületeket romjaikból építették újra, nehéz munkával, de fontos volt, mert így vannak rendezvényeket lebonyolító tereik.

A vasút önkormányzati, nem kell bérleti díjat fizetni, sõt éves elvi (pontosan: 200 € szóval nagyon elvi!) támogatást kapnak. Ez inkább az önkormányzat jogfolytonosságának (õ a tulajdonos, aki a tulajdona karbantartásáért fizet) fenntartása okán van.

A nyári szezonban mûködnek, télen Mikulás, szilveszter egyéb alkalmi rendezvények. A másik sziléziai (Osoblaha) résztevõvel együtt jó a kapcsolatuk a régióval, számos határon átnyúló rendezvény van a területen. Rendeznek veterán autó találkozót is, ami nagyon népszerû.

http://kolejka.bieszczady.pl/

Feketebalog

Ales Bílek képviselte a csapatot. 1908-tól mûködött, állami erdészeti vasút volt (760 mm). A 70-es években hagyták fel, átadták az önkormányzatnak. A megtartásra a civil kezdeményezés folyamatos volt, ennek köszönhetõ, hogy csak bizonyos szárnyvonalakat bontottak fel, a fõvonalak nagyrészt megmaradtak, fûtõházak és a jármûpark is. A jármû gyûjteményt folyamatosan bõvítették, a létesítmények állagát óvták, de üzemet nem indíthattak. 1989 után, amikor Csehszlovákiában is legálisakká válhattak a civil szervezetek, léphettek a tettek mezejére.

Rá is léptek, azóta mûködik a ÈH®.

http://www.chz.sk/hu_index.htm

Kassa

1955-ben épült államvasúti üzem (1000 mm). Igazából azonban sem a csehszlovák, sem a szlovák államvasútnak nem volt érdeke az üzemeltetés, de felszámolni sem akarták, így csak vegetált.

L'ubomírék csapata kezdetben nagyvasúti nosztalgiameneteket szervezett egy 131-es motorkocsival és pótkocsival (olyasmi mint az ABmot, csak 50-es évek béli gyártmány). Ennek sikerén felbuzdulva keresték meg az Államvasutat, és vállalták a kassai úttörõvasutat. Az üzemeltetés és teljes fenntartás az övék. Segítség, hogy vannak támogatóik üzemeknél, de vasutasok is, így a jármûfelújítások és a pft anyagbeszerzések megoldhatók kedvezõbben.

 http://www.detskazeleznica.sk/

Tátra, Kométa

A kocsi 1912-ben mint posta vagon készült. 1922-ben Ganz és Siemens villamos berendezésekkel (a kis motorkocsik tartalékaival) és némi szekrény átépítéssel szolgálati jármû lett. Mivel a régi jármûparkból csak egy nagy és egy nyitott kis pótkocsi, no és a Kométa (Üstökös) motorkocsi maradt meg, ezért belõle lett a vontató, és így alkotnak nosztalgia szerelvényt. Bár a Kométa se a TVV, se a TEVD, de a ÈSD korszakban sem volt soha személyforgalomban.

No, de legalább megvan, és mindenki örömére feleleveníti a XX. század elsõ felének (ha nem is a Tátrai Villamos Vasút, de a csehszlovák magánvasúti Tatranská Elektrická Vicinála Draha) hangulatát!

http://www.vlaky.net/upload/images/reports/002654/Kometa_31_2.jpg

A kocsik felújításban és az üzemeltetésben is sok civil segít, részt vesz.

A verkli onnan lett, hogy a bácsi mindig szeretett volna zenélni, de nem volt ideje tanulni, kottát sem tud olvasni. No, de aztán hozzájutott egy romos verklihez, felújította, és most zenélhet kedvére - zenei szakismeretek nélkül!

Azt elfelejtettük megkérdezni, hogy szlovákul is ismert-e a strófa: „Nem wurlitzer a verkli, ezt szívvel kell tekerni!”

Magyarország

Magyarországról az elsõ elõadó a Budapesti Gyermekvasút csapata volt (ugye az itthoni olvasónak nem kell bemutatni õket). Az eddigi különféle tulajdonú (önkormányzat, államvasút), de civil üzemeltetésû vasutak sorában õk a kivétel, hiszen erõs állami (államvasúti) háttérrel rendelkeznek, amit persze mindenki irigyelt is a jelenlévõk közül.

 http://www.gyermekvasut.hu/

A mi részünkrõl, mint KBK Egyesület és KEMV Bodrogközi Gábor tartott angol nyelvû elõadást, ami sok szakmai ismeretet is tartalmazott, a többiek inkább a programokra, attrakciókra helyezték a hangsúlyt.

 

Az elõadások után a kérdések özöne következett. Mindenki kíváncsi volt a másik mûködésnek részleteire: mennyi az állandó dolgozók és az önkéntesek száma? Mennyi a támogatás és a saját bevétel és a más egyéb (pl. adomány)? Támogatás mûködésre vagy projektekre vehetõ igénybe? Milyen a bevétel és a kiadás nagysága? Pozitív, negatív, vagy közel nulla? Hogyan és honnan vonhatók be források? Mik a sok éves tapasztalatok (minden téren, de fõképp a gazdasági)? Szóval komoly kérdések voltak, s mindenki komolyan is válaszolt.

(Mivel jegyzetelés helyett Jutkával vad ütemben hajtogattuk a szlovák és magyar nyelvû KEMV prosikat, Gábor az elõadást gondozta, és mindhárman igyekeztünk pontos választ adni a nekünk szegezett kérdésekre, hát konkrét számokat senkirõl nem tudok nektek adni.)

 

Ötletek, javaslatok:

  • A V4 kisvasutak közös, öt nyelvû, az adott országok és angol prospektusa - ehhez az anyagot magunkról átadtuk, a kassaiak menedzselik a projektet.
  • Közös kedvezmény adása a V4 kisvasutakon. A kedvezmény nagysága  vasutanként változó is lehet, de az nyitva maradt, hogy bélyegzõs kis füzet (túra pecsét gyûjtõ), kártya (ez most divat), vagy mi legyen a kedvezmény-jogosultság igazolása? Egyáltalán, mely kisvasutak vennének részt benne? A jelenlévõk igen, de csatlakoznak-e még többen?

Végül egy évente megújítandó bélyegzõs füzetke kezdett körvonalazódni, azzal, hogy L'ubomírék még átgondolják. Az osoblahaiak ötlete, Õk már csináltak is ilyet: egy szélrózsa amire beírható többi kisvasutak, iránya és távolsága.

 

+ A közös gondolkodás folytatására, például a V4 kisvasutak kedvezmény-rendszer végleges formájának kialakítására, az õszre (szeptember? október?) felvetettük egy kemencei V4 kisvasutak találkozó lehetõségét. A gondolatot tetszés fogadta, az idõpont egyeztetés alatt.

 

A kassai gyermek és múzeumvasút története

A találkozó képtára

Legutóbbi módosítás: 2014.08.04. 14:27

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Küldjön képet!


Vasútkereső
Vasútkereső térkép

Hírlevél

E-mailban értesítjük új cikkeinkről, ha feliratkozik hírlevelünkre.


(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV