kisvasut.hu
Vasúttörténet - Közép-Dunántúl
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Beregszász (UA) ~ Budapest, Gyermekvasút ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Debrecen, vidámpark ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kecskemét ~ Kemence ~ Királyrét ~ Kommandó (RO) ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Főoldal
Menetrendek
Vasúttörténet
Rendezvények
Kisvasúti napok
KBK
Szakmai oldal
Képtár
Térképtár
Irattár
Linktár
Cikkarchívum
Újdonságok
GyIK
Partnereink

English Deutsch Român Nyomtathat vltozat

Süttői Állami Erdei VasútA Süttő környéki erdők és kőbányák vasúttal való feltárása az 1800-as évek második felében már biztosan megkezdődött. Igazi fénykora azonban a Csernoch prímás által kezdeményezett vasútépítéssel kezdődött el.

Bikol

Bikol
Fotó: Endrédi Zoltán (1930.)

Dr. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai sorozat Esztergom vármegye szerint: „A vármegye közlekedésügyének javulására szolgált, hogy az utóbbi években eddig különösen a kőbánya-társaságok kaptak lóvasút építésére engedélyt. Ez évben (1871 - a szerk.) a Gerenday-féle emlékmű- és építési anyag r.-t. a Tardos melletti bányahegytől Süttőig engedélyezett lóvonatú vasútját mozdonyvasúttá alakította át.” f1

Más források szerint a fasínes vasút a lóvontatásról mozdonyvontatásra csak az 1900-as évek elején tért át.

1915-ben Csernoch János bíboros hercegprímás határozta el az erdei iparvasút létesítését, mert Süttő környékén az esztergomi érsekségnek nagy kiterjedésű erdőbirtokai voltak, de a háborús viszonyok között a megemelkedett háborús fuvarköltségek mellett a kitermelt fa elszállítás nem volt gazdaságos. Az új vasúton 1918-ban már meg is indulhatott a szállítás. Első szakaszban a Süttő-Bikol fővonal épült meg, majd ennek folytatásaként a Bikol-vízválasztó-Marót fűtőházi szakasz. A felépítmény a háború utolsó éveiben 9,3 kg/fm-es sínekből épült, de mindjárt a háború után 12 kg/fm-es sínekre cserélték Bikol-vízválasztó szakaszon, hogy a maximum 45 ‰-es szakasz a kőszállításokkal járó terhelést elbírja. f2

 
Hajdú István, nyug. hercegprímási jószágigazgató értékelése a Csernoch prímás alatt épített vasútról

Hajdú István, nyug. hercegprímási jószágigazgató értékelése a Csernoch prímás alatt épített vasútról
Fotó: archív

 

A helyi emlékek és kutatások szerint a vasút nem csupán kő-, fa- és mész-szállítást végzett, hanem szállította a favágókat, a pályatisztogató iskolásokat, pályamunkásokat, erdészeti alkalmazottakat, továbbá engedéllyel kirándulókat és a pusztákhoz anyagot, élelmet, postát.

1946-ban felszámolják a Hercegprímási Uradalmak erdőgazdaságát és a süttői vasútüzemet is. f3

Harmincévi fennállás után államosították a süttői-gerecsei Csernoch-vasutat, ezen belül a Hercegprímási Uradalmak Süttői Vasútüzemét, és átadta a helyet az alakuló Süttői Állami Erdei Vasútnak.

1951 júliusában a vasútüzem hossza összesen a kitérőkkel és elágazásokkal együtt 24,2 km volt. Állt: Süttő-Szárazkút, Felső-Bikol-Gerecse, valamint a gerecsei vonalon a Papréti leágazásból. Összesen 1 üzemképes mozdony volt: a 90 lóerős "Gerecse" (A jármű adatlapja). A személyzet is nagyon kis létszámú volt: egy mozdonyvezető, egy fűtő, egy pályamester. A fékezők a soproni erdőmérnöki kar hallgatóiból kerültek ki. A pályafenntartás összesen 5-6 főből állt. Volt egy kétállásos fűtőház, egy helységből álló javítóműhely, melyben 3-4 ember dolgozott.

Az államosítás utáni időkben rövid időszakonként 5 üzemvezető is váltotta egymást. Az utolsó a Királyrétről áthelyezett Bajcsy Endre volt, aki 1952 nyarán adta át a helyét Toporczer Zoltánnak (aki szintén ideiglenes jelleggel került oda, a végleges kinevezésére 1954-ben került sor). Toporczer úr 1921-ben született Csorbán, 1952 előtt Csömödéren és Pálházán is dolgozott.

1955-re a vasútüzem annyira felfejlődött, hogy a Bányahegyről sikerült a napi 200 tonna kő szállítása, valamint a Vöröshídról a napi 80-100 tonna mészkő leszállítása. A gerecsei Siklótól napi 40 tonna kő szállítása történt, ehhez járult még a napi 40-60 tonna fa lefuvarozása is Süttőre a MÁV iparvágányához. 1955-ben a süttői vasútüzemet közforgalmú vasúttá alakították át. Ez azt is jelentette, hogy bevezették a személyszállítást, és megnyitották a vasutat a turizmus előtt. Ezzel párhuzamosan folyt a vasúton a vágánycsere, a gördülőállomány felújítása és a dolgozói létszám emelése is. A Pusztamaróti Á.G.-ból minden évben ősszel 2500-3000 tonna almát fuvaroztak Süttőre, a MÁV átrakodóra. Éveken keresztül a Papréten rendezték meg a környék üzemei az Építők Napját. Egy-egy ilyen vasárnapon 1000-1500 főt szállított a kisvasút a Paprétre és vissza Süttőre. A Komárom megyei Természetjáró Egyesület évente itt a Papréten megrendezett találkozójára is 500-800 főt szállított oda-vissza az üzem.

Süttő a hatvanas évekre az egyik legnagyobb forgalmú erdei vasúttá nőtte ki magát, kiszolgálta a tardosi márványbányát, a vöröshídi mészüzemet, a pusztamaróti almáskertet valamint az erdészet rakodóit, két vonalán személyforgalmat bonyolított, közlekedési lehetőséget teremtve Bikol és Pusztamarót községek számára. Jól felszerelt műhelyében több ÁEV részére is gyártottak teherkocsikat, illetve C-50-es motormozdonyok kerékpárjait préselték, abroncsozták.

1970. március elsejével a Magyar Néphadsereg Erdő- Vad- és Mezőgazdaságához került át a vasútüzem, amely elhatározta a felszámolását, mert annak működtetését gazdaságtalannak tartotta. Az akkori Kőfaragó Vállalat és a hozzátartozó kőbányák nem tartottak igényt a kisvasúti szállításra. A vasút felszámolása, a pálya felbontása 1971-ben megtörtént. Áttértek a közúti fuvarozásra.

Toporczer Zoltán - aki 1951-től 1970-ig a vasút üzemvezetője volt – visszaemlékezése (megjelent 1992-ben a 24 Órában):

"Néha nyáron, ha egészségem engedi, kimegyek olykor Bikolig, Alsó-Vadácsig. Kiballagok az erdőszélre, leülök egy farönkre, s ha behunyom a szemem, gyakorta látom, hogy ott a sínek nélküli nyomvonalon mintha jönne az utolsó kis mozdony. Mintha a levegőben jönne vissza a fák alatt, s mintha ott ülnének a tetején a régiek, kedves munkatársak, mozdonyvezetők, kalauzok, fűtők, az utasok, sok-sok gyerek - s integetnek - a kismozdony füttyent, úgy száll tova, én meg szomorúan, tétován tisztelgek nekik.

Járművek a vasúton ->

A vasút adatlapja és térképe a kisvasut.hu adatbázisában ->

Források:

  • Padányi Lajos: A Süttői állami erdei vasút (www.nyergesujfalu.hu)
  • f1: Dr. Borovszky Samu: Esztergom vármegye 425. o. Magyarország vármegyéi és városai sorozat, 1908 http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0006/13.html
  • f2: Az esztergomi érsekség erdőbirtokai és erdei vasúthálózata Csernoch prímás halálakor. Hajdú István, nyug. hercegprímási jószágigazgató; Erdészeti Lapok 73. évf. 12. füzet (1934. december) 1028.o.; http://erdeszetilapok.oszk.hu/00175/pdf/EL_1934_12_1023-1039.pdf
  • f3: Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány Süttő község településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához; PLANNER-T Kft. 2010. szeptember; http:// www.sutto.hu/letoltesek/hesz/Sutto_trt/alatamaszto_munkareszek/oroksegvedelem.pdf

Legutóbbi módosítás: 2013.05.01. 23:54

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline