CFF Covasna-Comandau
Comandau
Localizare, acces
Mersul trenuliror
Istoria liniei
Material rulant
Cazare
Contact
Sponsori
Publicații
Arhiva de articole
Fototecă
Partnereink

Magyar English Deutsch Nyomtathat vltozat

Asociația Siclău a comemorat Ziua Internațională a Monumentelor

2010.04.30Din 1984, la iniþiativa ICOMOS (International Council on Monuments and Sites - Consiliul Internaþional al Monumentelor ºi Siturilor) la 18 aprilie în întreaga lume se sãrbãtoreºte Ziua Internaþionalã a Monumentelor. În acest an, în onoarea Zilei Internaþionale a Monumentelor, Asociaþia ªiclãu împreunã cu Muzeul Naþional Secuiesc ºi Consiliul Judeþean Covasna a organizat o zi pentru întreaga familie. Tema a fost Calea Feratã Forestierã de la Covasna-Commandãu.
Meghívó - előlap

Meghívó - előlap
Fotó: Papucs András (2010.04.)

Programul de dimineata s-a desfãºurat în clãdirea muzeului. La ora 10 a fost o dublã deschidere de expoziþii: Szeles József, restauratorul muzeului, a organizat o expoziþie de modele feroviare. Expozanþi: Vasile Coste, Mircea Dorobanþu, Bogdan Ioan, Daniel Moisa, Dan Ioan Popescu, Szeles József, Florin Claudiu Vornicu, Florin Vescu. Cealaltã expoziþie, de astã datã cu fotografii de epocã, a fost intitulatã "De la Covasna la Neruja pe calea feratã industrialã de odinoarã". Expoziþiile au putut fi vizitate pânã la 25 aprilie. La deschiderea au fost aproximativ 405 de vizitatori, ºi apoi în sãptãmâna urmãtoare încã 300 de oameni s-au bucurat de exponate. Au fost fãcute numeroase înscrisuri de apreciere în cartea de oaspeþi.
Vizitatorii au fost salutaþi de Dl. Demeter János, preºedintele Asociaþiei ªiclãu, iar expoziþiile au fost deschise de Dl. Tamás Sándor, preºedintele Consiliului Judeþean Covasna. Amândoi au subliniat importanþa reabilitãrii cãii ferate forestiere.
Deschiderea a fost urmatã de prezentarea fãcutã de Papucs András ºi ªerban Lacriþeanu - Cãi ferate înguste de patrimoniu din Europa. Exemplele prezentate demonstreazã cã este fezabil planul de reabilitare al cãii ferate forestiere de la Covasna-Commanãu.
În cadrul programul de dupã-amiazã a avut loc o discuþie despre timpurile de demult, moderator: Markója Szilárd din Budapesta, din partea Asociaþiei Cercul Prietenilor Cãilor Ferate Înguste. Invitaþi: Ferencz János ºeful atelierului ºi Farkas Brunó mecanic de locomotivã de la Comandãu.
Paralel au fost organizate ºi programe pentru copii care s-au dovedit a fi foarte populare. Cei foarte mici au fost invitaþi pe un covor de joacã cu trenuleþe din lemn, dar a fost amenajatã ºi o camerã pentru mãmici cu masã pentru înfãºat, scaun înalt cu tavã pentru masã, încãlzitor de mâncare. Pe lângã expoziþia de modele feroviare copiii au avut ocazia sã valideze (composteze) bilete de tren, sã se amuze cu cãrþi de joc de memorie tematice ºi sã rãsfoiascã cãrþi despre trenuri.
În primele ore de dupã-amiazã la locomotiva cu abur expusã lângã gara din Sf. Gheorghe ªerban Lacriþeanu ºi Markója Szilárd au explicat cum funcþioneazã o locomotivã. Se puteau face fotografii, pentru a reaminti copiilor participanþi de acest eveniment. La aceastã prezentare au participat încã aprox. 50 de persoane.
În timpul manifestãrilor a  fost asigurat bilingvismul prin traducere simultanã ºi atât din partea participanþilor români cât ºi maghiari s-au primit aprecieri pentru calitatea ºi profesionalismul traducerilor.

Legutóbbi módosítás: 2010.06.01. 15:21

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline