kisvasut.hu - CFF Covasna-Comandau -

Locomotiva cea mai vârstnică a căii ferate Covasna - Comandău are 100 de ani

2009.11.19 (Markója Szilárd)Pe data de 14 noiembrie 2009 membrii ºi simpatizanþii Asociaþiei ªiclãu au sãrbãtorit cei 100 de ani împliniþi de locomotiva cu abur expusã la S. Gheorghe.
A 100 éves mozdony virágdíszben

A 100 éves mozdony virágdíszben
Fotó: Papucs András (2009.11.14.)

Locomotiva revopsitã ºi completatã cu o serie de piese lipsã a primit pentru aceastã ocazie un ornament floral. Istoria detaliatã a locomotivei a fost prezentatã într-un articol precedent. Mulþumiri speciale pentru Demeter Melinda, realizatoarea aranjamentului floral, magazinul de flori Passiflora!
În aceastã zi membrii ºi simpatizanþii Asociaþiei nu numai cã au sãrbãtorit aniversarea locomotivei de 100 de ani, dar au început sã facã ºi curãþenie în remiza de locomotive de la Covasna, unde sunt pãstrate douã dintre locomotivele cu abur cumpãrate de cãtre Consiliul Judeþean Covasna. Au realizat lucrãri de stopare a efracþiei: au reparat uºile, gratiile de la ferestre ºi au zidit gãurile fãcute în pereþii de cãrãmidã ai clãdirii. În remizã locomotiva nr. 764-405R este pãstratã aproape intactã, însã nr. 764-001 este descompletatã, dar poate fi reconstruitã. Lipsesc: în primul rând toate plãcuþele de înmatriculare, arcurile de suspensie, cele douã tampoane centrale, barele de tracþiune ale frânei ºi întreg mecanismul de distribuþie (biele motoare, cuplare, cap de cruce, etc.), armãtura cazanului, piese de grãtar, coºul cu parascântei. Locomotiva este garatã în spatele 764-405R, deasupra canalului de revizie ºi reparaþii. În aceastã zonã, grinzile de lemn pe care sunt fixate ºinele au putrezit, astfel încât locomotiva s-a afundat cu circa 20 cm, iar în prezent se sprijinã cu fusurile de osie pe podeua remizei. Pe lângã acest aspect nefericit, partea bunã este cã sub locomotivã a rãmas înþepenit generatorul de curent electric (care fusese ºi el demontat în vederea furtului), astfel încât acesta va putea fi recuperat ºi montat pe locomotivã. Ridicarea locomotivei va fi unul dintre obiectivele noastre în viitorul apropiat, astfel încât sã putem efectua o salubrizare radicalã ºi o amenajare a întregii încãperi pentru a putea fi vizitatã în condiþii optime. Lucrãrile de aici ºi prezervarea Borsigului de la Sf. Gheorghe au fost sprijinite de cãtre Depo (depo.ro), cãreia îi adresam multe mulþumiri ºi pe aceastã cale.
Tot în aceeaºi zi a fost începutã ºi curãþarea liniei ºi terasamentului planului înclinat, deoarece în cei 10 ani de când nu se mai circulã, o adevãratã pãdure a rãsãrit printre traverse. Munca nu a putul fi finalizatã în întregime, dar în viitor vom relua lucrãrile pe aceastã porþiune. Curãþirea planului înclinat a fost sprijinitã de societatea  Alpamayo srl. Multe mulþumiri de asemenea!

Mai multe poze despre locomotiva de 100 de ani aici.

Despre munca de voluntariat a scris ºi ziarul Háromszék.

Despre activitate mai multe poze aici ºi aici (pe româneºte).

Legutóbbi módosítás: 2009.12.10. 11:51

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline