kisvasut.hu - Szakmai oldalak - Szakmai segédletek

Közlekedési teljesítményekre vonatkozó fogalmak

A közlekedési teljesítmények mérésére, összehasonlítására használt fogalmakkal kapcsolatban is alapelvnek mondható, hogy az adatokat kérő, szolgáltató személy definiálja pontosan az egyes használt fogalmakat. Vannak azonban olyan, általánosan alkalmazott és elfogadott fogalmak, mérőszámok melyek értelme e nélkül is - a közlekedési szakmában - közismertnek vehető.

Alapadatok

Egy jármű rakománytömege, utastömege

Egy járművön továbbított rakományok, utasok tömege.

(...)

Saját tömeg

A jármű tömege, üresen, rakományok, utasok nélkül.

(...)

Elegytömeg

A járművek saját tömegének és a rakománytömeg összege.

(...)

Teljes tömeg

A vonat valamennyi járművének, és a rajtuk továbbított rakomány (utasok) együttes tömege.

(...)

Egyszerű összesített adatok

Ezek a mutatók a közlekedési teljesítmények egyszerű mutatói: a rendszerbe belépő utasok, áruk száma, vagy más jellemzők, de nem veszik figyelembe az utazási, továbbítási távolságokat.

 

Utasszám

A rendszerbe belépő utasok száma (a rendszer lehet egyetlen vonat, vagy egy nagyobb időszak vonatainak összessége). A rendszeren belül átszálló utas csak egy utasként veendő figyelembe, a menettérti (vagy más speciális jeggyel bérlettel többször utazó)  minden utazása külön-külön belépés a közlekedési rendszerbe.

Leegyszerűsítve: egy vonatnál a vonaton utazók száma (függetlenül a megtett távolságtól, viszonylattól), illetve több vonat esetén - átszállásmentes menetrendben - ezek vonatonkénti összege.

(...)

Utastömeg

A rendszerbe belépő utasok együttes tömege. Hasonló elvek szerint kell képezni, mint az utasszámot, azonban az utast nem 1 főnek, hanem a tömegével kell figyelembe venni. Így a árutömeggel összehasonlítható mutatószám képezhető.

A gyakorlatban ritkán használatos, elavult mutatószám.

(...)

Árutömeg

A rendszerbe belépő áruk össztömege (a rendszer lehet egyetlen vonat, vagy egy nagyobb időszak vonatainak összessége). A rendszeren belül átrakott, vagy több vonattal is továbbított (átrendezett) áru csak egyszer veendő figyelembe.

Elveiben azonos az utasszám-mal.

(...)

Vonatmennyiség (vonat-szám, vonat db-szám)

A rendszerben közlekedtetett vonatok száma.

(...)

Távolságarányos összesített adatok

Ezek a mutatók a továbbítási távolságot is figyelembe veszik.

 

Utaskilométer

A vonat(ok)on utazók számát és az utazási távolságot együttesen tartalmazó mérőszám: minden utast az általa utazott távolsággal vesz figyelembe. Elméleti alapesetben az utazási távolságokat utasonként kell összegezni, azaz viszonylatonként összegezve az adott viszonylatban utazók száma és az utazott távolság szorzata.

(...)

Árutonna-kilométer

A vonat(ok)on továbbított áru tömegét és a szállítás vagy fuvarozási távolságot együttesen tartalmazó mérőszám: minden árut a továbbítás távolságával szorzottan vesz figyelembe.

(...)

Elegytonna-kilométer, teljestonna-kilométer

A rendszerben megmozgatott elegytömeg vagy teljes tömeg és a megtett távolságok szorzata.

(...)

Menetrendi közlekedési időszakok

A nem minden nap közlekedő vonatok jelentős része olyan napokon közlekedik, amelyek a naptári rendhez, munkarendhez köthetőek. Ezekre a közlekedési szakma egyezményes elnevezéseket vezetett be, amelyek értelmezését azonban az ünnepnapok megnehezítik, bonyolítják, és így gyakran félreértelmezést is okoznak. 

A közlekedési rend meghatározása azonban logikailag leírható, mint a következőkben tesszük is. A közlekedési vállalatok e meghatározásokat közzéteszik menetrendkönyveikben, a közlekedési rendet bemutató naptárban. A vasúti szolgáltatások esetén a leírást a MÁV-Start Zrt. menetrendkönyvében találjuk.

Példa a közlekedési időszakok értelmezésére

Példánkban egy olyan március 15-ét veszünk figyelembe, amely csütörtökre esik. Emiatt munkanap-csere is van 16. péntek és 24. szombat között.

(...)

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline